Mirror forum
Dobrodošli na Mirror forum!
Registracija je jednostavna, pridružite nam se!

Da li su njihovi vanzemaljci medju nama (David Icke)

Go down

Da li su njihovi vanzemaljci medju nama (David Icke)

Post by Tea on Tue 20 Nov - 0:35:44

Dali su njihovi vanzemaljci među nama !?
Dejvid
Ajk (David Icke) je postao vrlo tražen predavač širom svjeta, a nije ni
nikakvo čudo. Njegove su knjige zadnjih godina obuhvatile cijeli niz
predmeta na temu tzv. "elite", tj. svjetskih upravljača i njihovog
smrtonosnog zagrljaja oko vrata narodnih masa. Njegova najnovija knjiga
"Najveća Tajna", jedno je od najhrabrijih djela do danas.

Spoiler:
Martin : Razgovaram sa tobom u sjedištu svjetske moći
koji se zove London. Čini se da se puno gadnih stvari dešava iza ovih
starih kamenih zidova raznoraznih palata.

Icke : Apsolutno tačno.

Martin
: Pošto su našim čitaocima svjetski moćnici već dobro poznati, hajde
da odmah počnemo sa lošim vjestima. Šta je to u stvari "najveća tajna",
po čemu je tvoja knjiga i nazvana ?

Icke : Ta
"najveća tajna," koja se sada polako otkriva, je da su se još u starom
vjeku, možemo samo da nagađamo kada je to tačno bilo, ali sa sigurnošću
se može tvrditi tamo negdje oko 5000 godine pne; pojavile su se
posebne porodične loze, kada je centar moći, u to vrijeme, bio Bliski i
Srednji Istok. Pripadnici tih porodica postali su lideri i kraljevske
familije u regionu tadašnjeg Bliskog i Srednjeg Istoka. To su hibridne
familije nastale još ranije, kao rezultat intervencije vanzemaljaca. O
tome govori i "Stari Zavjet", koji je naravno samo jedan redigovani
prepis mnogo starijih tekstova koji su govorili o tome kako su "božji
sinovi" održavali polne odnose sa "kćerima ljudi", i tako kreirali
jednu hibridnu lozu koju su nazvali, Nefilim. Ako se vratimo malo na
hebrejski jezik, "božji sinovi" su u stvari - "sinovi bogova". I kako
vidimo u prevodu Biblije na engleski jezik, tj. "King James" verziju,
riječ - "bogovi" je u stvari prevedena kao - "bog". I kako je vrijeme
prolazilo, te porodice su se selile, i na kraju postale britanska i
evropska aristokratija i kraljevske familije. Njihovo neprestano
međusobno ukrštanje nije bilo ni iz kakvog snobizma, nego iz nastojanja
da se održi specifična genetska struktura. Da se opet vratimo malo
unazad.

Čini se da je njihovo žarište u početku bio Babilon a
kasnije su svoj epicentar premjestili u Rim. Tako smo onda imali i
Veliko Rimsko Carstvo, sve dok su oni bili tamo. To je bila ključna
tačka u istorijskoj ekspanziji moći ovih familija preko cijele planete.
Tako je onda jedan od njihovih pripadnika, koji se zvao William of
Orange, sa kim je u rodu svaka od do danas opstalih kraljevskih
familija u Evropi, uspio da izmanipuliše svoj dolazak na prijesto
Engleske u 1689. godini, i on je bio prvi koji je potpisao Povelju
kojom je ustanovljena Engleska Banka, 1694. godine. Tada je ta grupa,
ili još bolje da ih nazovemo - Iluminati, prebacila svoj epicentar na
jedan viši operativni nivo, iako je već imala druge operativne centre
po cijelom svijetu, u Londonu su napravili glavno sjedište svoje
piramide. I onda, naravno, poslije nekog vremena nastala je i Velika
Britanska Imperija, ključna tačka u ekspanziji ovih familija, koja im
je omogučila da se sele u Ameriku, Australiju, Afriku i Novi Zeland.
Stigli su tada čak i do Kine. Govorilo se da sunce nije moglo nikako da
obasja Britansku Imperiju.

U svakom slučaju, kad vidimo
veličinu Britanije, u poređenju sa svijetom - kad sam bio dijete,
nikako mi nije bilo jasno kako su ova mala ostrva koja se jedva vide na
karti svjeta mogla da drže i upravljaju imperijom koja se protezala
skoro čitavom planetom. Ali sada znam da to u stvari i nije bila
Britanska Imperija sama po sebi, nego imperija Iluminati familija, koje
su se smjestile u Britaniji, a to je sasvim druga stvar. I šta se onda
dogodilo, već postaje jasno, te su familije preuzimale vlast u
zemljama pod okupacijom Britanije. Međutim, postoje dva oblika uprave.
Prvi je otvoreni tj. javni kao npr. diktatura, znači, onaj koji možemo
da vidimo, osjetimo i opipamo, ali takav oblik vlasti nije nikada dugog
vijeka, jer kad ljudi znaju da žive u diktatorskom režimu, kao u
zatvoru, oni će početi da se bune i boriće se protiv vlasti i sistema.
Najefektivniji oblik kontrole, i to je ono što se desilo kad su se
Evropske Imperije povlačile iz svojih kolonija, večinom u ovom vijeku,
oni su samo zamjenili javnu vrstu uprave - tajnom, koja se naravno više
ne vidi, ali je još uvijek prisutna. To je u stvari krajnji cilj
njihove uprave, jer ljudi se neće da bore za slobodu ako - misle da su
slobodni. I tako, ono što se dogodilo kad su se te imperije povukle,
Iluminati familije i cijela mreža njihovih tajnih društava su ostale i
nastavile tajno da upravljaju tim zemljama, uključujući i SAD, naravno,
još od njihovog osnivanja. I kad posmatramo porodična stabla američkih
predsjednika, zaprepaštavajuće je. Trenutno u SAD živi oko 260 miliona
ljudi.

Ako dodamo sve one koji su se smatrali Amerikancima od
1776. godine, to bi bilo stotine i stotine miliona. Od tih stotina
miliona ljudi 42 su postali presjednici SAD-a. Svako normalan bi
pomislio po zakonu vjerovatnoće da se ta 42 čovjeka međusobno dosta
genetski razlikuju. Ne, to ovdje nije slučaj. Prema Aristokratskom i
Kraljevskom Rodoslovu, Burke's Peerage, baziranom u Londonu, na svim
američkim izborima, uključujući i Georgea Washingtona, u 1789. pobjedio
je kandidat koji je imao najviše evropskih kraljevskih gena. Trideset
tri od 42 predsjednika su u direktnom genetskom tj. krvnom srodstvu sa
dvojicom ljudi :

Charlemagneom, najpoznatijim francuskim monarhom, i Alfredom Velikim, engleskim kraljem.

Kako
je knjiga "Najveća Tajna" izašla iz štampe, ja sam već rekao kako su
te familije došle sa Bliskog i Srednjeg Istoka, kako je šematski plan
za kontrolu čovjeka kroz religiju načinjen još u Babilonu, kako je
"trojstvo" Nimroda, Tammuza i kraljice Semiramis kasnije korišteno kao
matrica za priču o Isusu, i puno drugih priča u drugim kulturama, koje
su vrlo slične, samo su imena glavnih junaka različita; takođe sam rekao
da rimska aristokratska familija Piso napisala večinu jevanđelja, a
onda su te priče pretvorene u religiju na Savjetovanju Rimske Crkve u
Nikeji, 325. godine, po nalogu Konstantina Velikog. Tako je od Rimske
Crkve nastala hrišćanska religija. Tako sam naveo u mojoj knjizi da je
jedna od ključnih loza koju sam identifikovao - Merovingianska familija
koja je došla sa Bliskog i Srednjeg Istoka u Francusku, i o njoj se
naravno već nadugačko pisalo u raznoraznim knjigama u posljednjih
desetak godina.

Tako sam primjetio da je i Britanska Kraljevska
Familija, uključujući i kralja Georgea III, pripadala toj lozi, i u
posljednjih deset dana naišao sam i na geneološko stablo familije
Georgea Busha, uključujući naravno i Georgea W. Busha, kojeg, velikog li
iznenađenja, trenutno guraju za predsjednika u 2000. godini. (Ovaj
intervju je objavljen dok se još George W. Bush nije zvanično kandidovao
za predsjedničke izbore u SAD-u, prim. prev.) Na kraju se, tako,
pokazalo da Bush familija i Roosevelt familija pripadaju istom
porodičnom stablu i da su u genetskoj vezi sa Aleksandrom Velikim, koji
je negdje oko 300. godine ovoga vjeka porobio cijeli region koji
obuhvata današnji Egipat, Izrael, pa preko ondašnjeg Babilona sve do
Indije. Bush familija i Roosevelt familija su s njim u krvnom srodstvu.
Oni su takođe u genetskoj relaciji sa Piso familijom, rimskom
aristokratskom familijom, koja je orginalno napisala jevanđelja
(biblijske priče).

Oni su takođe u genetskoj relaciji i sa Konstantinom Velikim, rimskim
imperatorom koji je te priče pretvorio u hrišćansku religiju, što znači
da su ljudi koji su te priče napisali i čovjek koji je osnovao tu
religiju, u stvari, pripadali istoj familiji. Oni su u srodstvu i sa
Dagobertom, jednoj od ključnih familija Merovingianske lože. Za tu
familiju se kaže da je ona bila zadnja od Merovingianaca koja je
opstala, što nije tačno. Bush familija je takodje u genetskoj vezi sa
Georgeom III, koji je bio na vlast još kad je Benjamin Franklin davao
lažnu impresiju slobode američkom narodu, dok su u stvari samo
zamjenili javnu kontrolu Britanije, tajnom, koja i dan danas traje. I
tako kad gledamo, a ovo je bilo samo nekoliko predaka Bushove loze,
vidimo u stvari da je ta ista familija bila stalno na vlasti, još
odkako se pojavila sa Srednjeg Istoka. Tako da nije nikakav slučaj što
oni sada guraju Georgea W. Busha za predsjednika, s obzirom na njegovo
porijeklo.

U stvari, ono što želim da kažem na osnovu svog
istraživanja je da vanzemaljci neće doći, niti će nas napadati, - oni
ionako već kontrolišu ovu planetu tokom hiljada godina.

I kada
kažem - vanzemaljci, ja ne mislim na sve vanzemaljce, ja, u stvari
govorim samo o ovoj grupi posebno. I kako se čini, slučaj je takav - da i
"House of Windsor" (Vinzorski Dvorac tj. engleska kraljevska familija
prim. prev.) pripada jednoj od tih loza i u direktnom su srodstvu sa
familijom Bush, što ne iznenađuje. Kako se čini, ključni razlog zašto
oni pokušavaju da održe ovu specifičnu genetsku strukturu je taj što je
ova planeta, u stvari, pod kontrolom ne sa fizičkog nivoa, nego sa kako
to ljudi zovu - nižeg astralnog nivoa, ili da to nazovemo kao "donji
dio četvrte dimenzije". To je nešto kao "septička jama" sljedeće (više)
dimenzije, koja se nalazi odmah do ove naše.

I koliko sam
saznao iz razgovora s ljudima koji su imali posla sa tim osobama, tj.
sudjelovali u njihovim stvarnim ritualima, a u jednom slučaju i samoj
proceduri prizivanja, odnosno dovođenja tih entiteta iz četvrte
dimenzije, naravno, znamo da u tim satanskim ritualima dolazi do
interakcije sa već legendarnim "demonskim carstvom", i osobe te posebne
genetske konstitucije, u svojoj najčišćoj formi, imaju nekako mnogo
viši vibracioni nivo tijela i mogu mnogo lakše da budu, kako mi to
kažemo - opsjednute, odnosno zaposjednute od strane tih entiteta iz
četvrte dimenzije, što bi u prevodu značilo - ako staviš nekoga iz te
loze na vlast, tj. njegovo fizičko tijelo, ti u stvari daješ mogučnost
tim entitetima iz četvrte dimenzije da vladaju, jer su oni u stanju da
se koriste njima. I stalno se ista slika ponavlja kad pratimo tu
geneologiju, za šta stvarno treba i vremena i znoja, neprestano
nailazimo na istu genetsku liniju kad gledamo ove ljude što su sada na
vlasti. I kako mi se čini, ti entiteti iz četvrte dimenzije, u stvari,
djeluju kroz grupu koju zovemo Illuminati, i preko njih već kontrolišu
cijelu planetu. I kako se ta stvar polagano otkriva, tako sve češće imam
priliku da čujem i neku bizarnu priču.

Martin : Mogu da se kladim.

Icke :
I što je veoma čudno u mom životu, Rick, u nekih zadnjih desetak
godina odkako sam odlučio da se malo pozabavim ovim, dolazim u susret s
ljudima iz cijelog svjeta, tako sam samo u zadnje 2 godine prošao 21
zemlju, a neke od njih i više puta, a ono što sam primjetio je, da se
svugdje ista priča ponavlja, bilo gdje da dodjem. I tako se pojavila i
jedna tema, još prošle godine, u Maju '98. doduše to sam već prije bio
čuo, ali sam to bio stavio na stranu, jer ipak nije bilo dovoljno
dokaza. Radilo se o tome da su pojedinci viđali neke od ovih koji su
uglavnom na visokim pozicijama vlasti - kako se u nekim momentima
preobraze u reptilsku formu a onda opet nazad u ljudsku. A onda u
periodu od samo 15 dana, u Maju, 1998. sreo sam 12 različitih ljudi,
dok sam putovao po raznim djelovima Amerike, koji su mi ispričali istu
priču. Pomislio sam, "Šta se ovo ovdje zaboga dešava ?! Kad sam se
vratio nazad u Englesku, ista priča. Onda me je par ljudi koji su bili
članovi "Doma Lordova," (House of Lords) u Londonu, pozvalo da dođem
kod njih i da razgovaramo o toj manipulaciji, jer su i oni počeli
shvatati šta se događa.

I tako sam pričao s njima neko vrijeme a
tu je bila i jedna dama koja je iznjela dosta interesantnih stvari u
vezi princeze Dijane. Poslije sastanka, zamolio sam je da još malo
porazgovaramo, na šta je ona pristala. Pitao sam je kako je došla do
svih tih informacija o Dijani, a ona je odgovorila kako se njena
najbolja prijateljica intezivno družila sa Dijanom više od 9 godina, i
kako joj je ova povjerila puno stvari. Ona se čak pojavljivala i u
štampi nekoliko puta, kao Dijanina najbolja prijateljica. U svakom
slučaju, reče, "mislim da će ona ipak porazgovarati s tobom. Ona nije
nikad niskim pričala". Tako sam ja otišao do nje, i njeno ime je bilo
Christine Fitzgerald. Ona mi je onda počela da priča o toj vezi, o tome
kako je kraljevska porodica tretirala Dijanu, što je stvarno bilo
sramota. Ja nisam toj dami pominjao onu bizarnu priči koju sam čuo od
mnogih, putujući po svijetu, i kako se razgovor odvijao, u jednom
momentu ona je rekla, "Oh, znate li kako je Dijana zvala kraljevsku
porodicu ?" Ne, rekoh, "pa recite." "Gušteri ili reptili", reče ona.

A
onda je dodala, "Ona je govorila u najvećoj ozbiljnosti, Oni nisu
ljudska bića !" Christine je onda nastavila : "Znaš, Windsori su
reptilska rasa, oni nisu ljudi." I da su "britanska kraljevska porodica
i njihovi srodnici, u stvari, reptilskog roda, odnosno da vode
porijeklo od vanzemaljaca reptilske rase." I ja onda pomislih, "Bože
blagi, pa ne valjda opet"

I onda sam se vratio ovdje gdje
stanujem, na sat i po od Londona, ja inače živim u Engleskoj. Odranije
sam već bio čuo za Teda Heatha, koji je bio predsjednik britanske vlade
od '70-'74, i znao sam da je bio upleten u užasne stvari, kao
žrtvovanje djece, satanističke rituale, i sve to, jer sam čuo to od
ljudi koji su to vidjeli. Onda me je kontaktirala jedna žena, koju sam i
od prije poznavao, da mi ispriča svoje doživljaje sa njim, tako sam
otišao da i nju vidim, ali ne da razgovaram o metamorfnim reptilima,
nego o Tedu Heathu kao i satanističkim ritualima britanske elite.

I
opet, kad pratimo tu Iluminati lozu od praistorije do danas, ti
satanski obredi, kultno žrtvovanje ljudi, krvavi rituali u kojima se
prinose žrtve određenim "božanstvima", je jedna tema koja se stalno
ponavlja i oduvijek je prisutna, tako da bi bilo vrlo iznenađujuće da
ih i ova današnja elita još uvijek ne upražnjava, jer ove familije su
se oduvijek bavile time, (kao npr. Bush i slični). Na kraju odoh tako
da posjetim i ovu ženu, i ona mi onda ispriča njena iskustva sa
Heathom, i još dosta toga. Na mjestu koje se zove Burnham Beeches, to
je jedna šumska oblast već poodavno poznata po satanističkim ritualima
onima koji su se interesovali tim stvarima. Iako je ova oblast izvan
Londona, nedaleko od Heathrow aerodroma, ona je pod vlasništvom i
upravom Centralne Londonske Opštine. I tako, poslije razgovora s njom,
kad sam završio sa svojom šoljom čaja i spremao se da krenem, nabacio
sam onako "uzgred" kako u zadnje vrijeme često srećem ljude koji mi
pričaju kako su svojim očima vi|ali neke osobe koji se preobražavaju u
reptilsku formu. Vjeruj mi, kad sam joj to rekao, ona se uhvatila za
srce i zamalo se nije onesvjestila. "Bože dragi, pa ja sam mislila da
se to meni samo priviđalo", napokon reče. A onda je rekla da mi nije
htjela da govori o tome jer je bila ubjeđena da joj ne bih povjerovao.

I još je dodala "sve to što sam vam rekla o Heathu, i kako sam ga
vidjela da učestvuje u tim satanističkim ritualima nije ništa prema
onome što sam još vidjela, vidjela sam ga kako se preobražavao u
reptila u toku tih rituala. Ono što me je zaprepastilo je da to nikoga
nije zbunjivalo, kao da se radi o sasvim normalnoj stvari."

Rick,
ove stvari se dan danas dešavaju. Kad sam držao predavanje u
Vancouveru (Kanada), sreo sam 4-5 ljudi koji su mi isto ovo rekli,
uključujući i jednu poslovnu, stvarno prizemljenu, ženu koja vodi jednu
firmu sa 5000 klijenata. I ona kaže da je bila u vezi sa momkom koji
bio Portugalac, i da se on pred njom pretvorio u reptila. Upravo sam
govorio na jednom finansijkom seminaru na Bahamima o manipulaciji u
svijetu, i još 2 osobe mi rekoše istu priču. Jedna mi je rekla kako je
bila član nekog vjerskog kulta, i kako se jednom prilikom vođa kulta
preobrazio u reptila pred njenim očima.

I reče da je ona to
primjetila u momentu kad ju je ovaj fiksirao svojim očima, i da ostali u
istoj prostoriji nisu ništa primjetili, u svakom slučaju, kaže - da je
izletila napolje, "dala gas", i nije se zaustavljala dok joj nije
nestalo benzina. Znaš, to su sada već stotine i stotine ljudi koje sam
sretao po svijetu, i to ljudi različite pozadine; dvoje televizijskih
reportera kad su uživo intervjuisali jednu od ovih osoba, jedan je nakon
intervjua rekao drugom kako je vidio da se lice osobe pretvorilo u
reptilsku facu, dok je drugi priznao da je vidio kako su se ruke totalno
preobrazile u reptilske. I tako je to, pa evo recimo i kad gledamo
starinske zapise vrlo često se pominju zmije, zmajevi itd. Naravno da ne
možemo sve shvatati bukvalno, ali simbologija zmija se stalno
koristila, pa recimo kad gledamo indijske bogove koje su zvali "Nagas",
za njih se govorilo da su bili u stanju da uzmu i ljudski i reptilski
oblik, i koliko znam i Cathy O'Brien je u svojoj šokantnoj knjizi
"Trance-formation in America" pomenula te proklete reptile".

Martin : Da

Icke :
Imam tu knjigu, baš kad sam na to naišao kad sam je čitao, pomislih,
kako mi život postaje sve bizarniji i bizarniji. Evo sad sam baš našao,
Cathy kaže kad je jednom bila sa Georgeom Bushom, i kako joj je on
rekao da njegova familija pripada jednoj rasi vanzemaljaca koja je
došla iz svemira i preuzela ovu planetu, ali da to niko nije primjetio
jer oni izgledaju kao ljudska bića. Onda je rekla kako se on pred
njenim očima pretvorio u reptisko biće. Ona takođe priča kako je bila
sa braćom Bennett, onim političarima, i kako je prošla kroz njihov
program "ispiranja mozga" i programiranja svjesti, i kako su joj rekli
da oni, u stvari, dolaze iz druge dimenzije, tj. da su
inter-dimenzionalna bića.

I imala je još jedno iskustvo tada,
kad je vidjela jednu žurku u Bijeloj Kući, i kad su svi tamo imali
izgled reptilskih bića. A onda opisuje u svojoj knjizi i slučaj kad je
bila sa meksičkim predsjednikom, u to vrijeme, Miguelom De La Madridom,
i kako joj je on ispričao priču o Iguana ("gušterskoj") rasi ljudi tj.
kako se jedna grupa vanzemaljaca reptilskog porjekla polno ukrštala sa
starim narodima Meksika da bi kreirali specifičnu genetsku lozu kroz
koju bi mogli da se manifestuju i održe, i da pripadnici te loze mogu
da uzmu i ljudsku i reptilsku formu. I ona je rekla u svojoj knjizi
kako ga je lično vidjela da se pretvara u reptila, kad je bila sa njim.
I tako kad počnemo sve ovo malo pomalo da sabiremo, Rick, moja
filozofija je vrlo jednostavna, ja pratim informaciju i idem sve do
tamo dokle god me ona vodi.

Ako ti polaziš, a svi polaze od
nekog svog stanovišta, bilo vjerskog, političkog ili nekog drugog, i
ako si previše rigidan i čvrsto se držiš tih principa, nećeš nikada
biti u stanju da saznaš šta se u stvari događa, jer će ti tvoji stavovi
"censurisati" svaku novu informaciju na koju nailaziš, da ti ona nebi
poremetila realitet koji si do sada sebi stvorio, tj. izbacila te iz
kolosjeka. Ja, srečom, nemam takvih problema, pratim svaku informaciju,
- pa bilo kuda da vodi. U februaru prošle godine, kad sam bio u
Južnoafričkoj Republici, sreo sam se sa jednim poznatim šamanom plemena
Zulu. Proveo sam s njim 5 sati razgovarajući o raznoraznim temama. On
je već tada sve znao o toj eliti, manipulaciji, njihovoj vezi sa
vanzemaljcima i svemu tome.

On je već sada u svojim 80-tim
godinama, tj. hoču da kažem da je živio dugo u Africi i da je veliki
poznavalac afričkih legendi kao i svih tamošnjih zbivanja. Tako, kada
smo razgovarali, rekao mi je da je u martu 97-me godine, to je znači
prije augusta kad je Dijana poginula, dobio telefonski poziv od osobe
koja se predstavila kao Princeza od Welsa i željela da razgovara sa
njim. On naravno nije mogao da povjeruje u to u prvom momentu a
pogotovo kad je rekla da zove sa jednog telefona iz supermarketa.
"Princeze ne zovu sa telefona iz supermarketa" - mislio je. Međutim,
kad sam razgovarao sa Kristinom Fitzgerald, otprilike 2 mjeseca
kasnije, koja je bila, kako sam već rekao, Dijanina najbliža
prijateljica, ona mi je rekla kako to nije ništa čudno jer je Dijana
znala da su njeni telefoni u Kensington Palati bili prisluškivani i kada
je htjela da ima "čistu" liniju išla je da telefonira iz obližnjeg
supermarketa. Jedan od njegovih učenika bio je Dijanin rođak i
interesantno je da je ovaj šaman stalno pričao o vezi vanzemaljaca sa
čovječanstvom kao i o svojim ličnim iskustvima sa njima, od kojih su
neka stvarno nevjerovatna.

U svakom slučaju ona mu je tada rekla
da bi željela da razgovara s njim jer bi htjela da objelodani nešto u
vezi sa Vindzorima (britanskom kraljevskom porodicom), što bi moglo da
potrese cijeli svijet i da želi savjet na koji način bi bilo najbolje
da to učini. Isto tako kada sam razgovarao sa jednom ženom koja se zove
Arizona Wilder, koja je tvrdila da je izvodila satanističke rituale za
britansku kraljevsku porodicu, ona mi je rekla da je Dijana znala da
su oni bili u suštini reptili sa sposobnošću preobražavanja za vrijeme
tih rituala, onda sam pitao ovog šamana šta je to u stvari bilo što je
Dijana htjela da otkrije u vezi Windsora, na šta je on odgovorio : "Ja
stvarno ne mogu da ti kažem jer je nevjerovatno strašno - ne bih želio
da upadnem u još veće neprilike". Onda sam ja rekao kako ja već odavno
znam da su Windsori upleteni u operaciju rasturanja droge svjetskih
razmjera i kako je i Dijana znala da su oni bili u to upleteni. On je
samo zatresao glavom i rekao : "Ne, ne - nešto mnogo gore nego to".

Ja
idem opet nazad dole, tako da ću vjerovatno uskoro saznati od njega o
čemu se tačno radi. A onda je Arizona Wilder nekako upala na scenu
poslije Kristine Fitzgerald.

Naišao sam na nju u Los Angelesu,
tj. u blizini Los Angelesa. U stvari, nisam išao da razgovaram s njom u
vezi ovih reptila sa sposobnošću preobražavanja iz jednostavnog
razloga što ja u to vrijeme još uvijek nisam javno o tome govorio, nego
sam samo skupljao informacije. Otišao sam da razgovaram s njom o
ritualima za koje je govorila da je izvodila za britansku kraljevsku
porodicu, kao i Bushovu, Kissingerovu porodicu i ostale njima sličnim u
Americi. Iako Arizona Wilder danas ima crvenu kosu, ona je u stvari
plavuša sa prodornim plavim očima, i ta plava kosa i plave oči se
stalno javljaju zajedno sa ovim stvarima, recimo svi oni koji su bili
uključeni u Projekat "Monarh" bili mahom plavokosi sa plavim očima. I
tako ja odoh kod nje da razgovaram o tim ritualima koje je izvodila i
ona mi je onda ispričala sve u vezi satanističkih rituala koji su se
održavali u Balmoralu u kojima, znaš, - žrtvuju i ljude, kao i onih u
Kraljičinoj Palati u Škotskoj a takođe i u dvorcu Glames (Glames Castle)
koji su Fritz Springmeier and Cisco Wheeler pomenuli u njihovoj knjizi
("Mančurijski Kandidat").

Ja sam sve ovo već ranije bio čuo iz
drugih izvora a onda na kraju Arizona reče kako u stvari sve ovo nije
ono najbizarnije što se inače redovno događa. Ja pomislih - pa zar ima
išta bizarnije od toga da britanska kraljica žrtvuje djecu ! ? A onda
ona reče da kada krv počne da teče - oni se preobražavaju - u reptile. U
toj reptilskoj formi oni izgledaju naravno totalno drugačije, recimo
npr. kraljičina majka, znam da zvuči smiješno, ali u svojoj fizičkoj
formi ona je jedna 99 godišnja starica, tj. u ovom našem 3D realitetu.
Onda me je zvala jedna gospođa iz Amerike koja je predsjednik
organizacije po imenu "Roditelji protiv ritualnog nasilja". Razgovarao
sam s njom ne o reptilima - nego o ritualnom nasilju nad djecom u
Americi a onda ona reče : "znate, najmanje 12 mojih klijenata mi je
reklo da su vidjeli učesnike tih ritala kako se probražavaju u reptilsku
formu" !? Onda je dodala da je mislila da se to ovi u stvari preoblače
tj. maskiraju u reptilska bića - da bi zbunili žrtve.

I kad sve
ovo saberemo, Rick, sve ove informacije koje se pojavljuju pogotovo od
kako sam ja počeo javno da govorim i pišem o tome, sve više i više
ljudi mi prilazi sa povjerenjem i priča o svojim ličnim iskustvima.
Shvatili su da napokon mogu nekome to da kažu, jer naravno, ono što
večinu sprečava da kažu ono što znaju je pomisao : "pa ko bi mi
povjerovao ovako nešto" !? I stvarno je interesantno ali i ovo je
istinita priča koja sumira sve kako su se stvari odvijale. Kada je moja
knjiga "Najveća Tajna" taman bila u štampariji nazvao me je jedan
momak iz Amerike, on je bio jedan od onih koji su pročitali ostale moje
knjige i pitao me je kad će moja najnovija knjiga da izađe iz štampe.

Ja
sam mu rekao da se upravo štampa, on me je upitao o čemu se radi a ja
sam odgovorio kako je najbolje da on to pročita, jer unutra ima dosta
bizarnih stvari koje kad bih mu rekao - mislio bi da sam lud. Tako, u
svakom slučaju, nastavimo mi da pričamo i nakon 5-10 minuta razgovora
on reče : "Hej, sigurno ćeš misliti da sam lud, al' jesi li ikada sreo
ikoga ko viđa ove koji su na visokim pozicijama vlasti kao npr. Bush,
Gorbačov, Kissinger itd. da se u nekim momentima preobraze u reptile !?
Ja pomislih, zaboga - pa ne valjda još jedan. Upitah ga zašto me je to
pitao, a on reče - "zato što ja to stalno viđam, kad god se pojave na
televiziji - ja ih vidim kako na momente dobiju reptilsku formu. Tako
se ova priča stalno nastavlja. Ne mogu se sjetiti kako se tačno zove
ali nedavno sam intervjuisan na jednoj radio-stanici od strane čovjeka
koji se bavi reverzibilnim govorom ("reverse speech"), jesi li kad čuo
za to ?

Martin : Da, naravno.

Icke :
Da, on je htio da razgovara samnom o tome kada su snimili Ken Bacona -
sjećaš li se, to je onaj koji je bio predstavnik za štampu Pentagona
za vrijeme rata na Kosovu, tako kada su vrtili unazad ono što je on
rekao - dobili su nešto što nisu znali da objasne, pa su mene pitali.
Jasno k'o dan on je na jednom od svojih brifinga za štampu doslovno
rekao : "Mi smo ljudi reptilskog porjekla i mi imamo ovdje svoje
vlastite planove", ja zamalo nisam pao sa stolice kad sam ovo čuo, jer
to je upravo ono o čemu ja stalno govorim. Još uvijek čuvam traku sa
ovim snimkom. Tako, postoji nešto u svemu ovome što može da posluži kao
ključ za razumjevanje kako i odakle oni kontrolišu ovaj svijet, i ja
bih ovdje sa sigurnošću mogao da sugerišem da gledajući u sve te
Kissingere, Busheve, Rockefellere, Rothschilde itd. mi,u stvari, možemo
samo da vidimo kako izgleda trodimenzionalni, fizički izraz svijesti i
manipulacije koja potiče iz četvrte dimenzije. I ti Illuminati su
samo, u stvari, trodimenzionalni odraz onih koji kontrolišu ovu planetu
iz četvrte dimenzije. Interesantno je ako se vratimo unazad i pratimo
kako se pojavila bijela ljudska rasa na Bliskom i Srednjem Istoku,
zajedno sa ovim porodičnim lozama unutar nje, pa uzmemo neki od tih
naroda kao npr. Feničane. Oni su slavili Svetog Đorđa iz Cappadociae
(današnja Turska) za koga su tvrdili da je ubio zmaja.

I kad su
Feničani stigli na prostore današnje Britanije, negdje oko 3000 pne. i
osnovali ovo što danas zovemo britanskom kulturom, Sveti Đorđe iz
Cappadociae je postao Sveti Đorđe iz Britanije. Drugo božanstvo koje su
Feničani obožavali je bio Sveti Mihajlo za kog se govorilo da je bacio
zmaja sa stijene u ambis, tako da se ta borba sa zmajevima stalno
ponavlja u legendama. Druga stvar koju sam povezao u knjizi "Najveća
Tajna", i sve više i više ljudi počinje u zadnje vrijeme da se bavi
time, je i veza između Marsa i Zemlje. Čini se da je ta kataklizma koja
je uništila veći dio Zemlje i o kojoj postoji dosta geoloških nalaza,
kao i raznih zapisa i legendi, uništila ono što se podrazumjevalo pod
Atlantidom. Izgleda da je neka vrsta nebeskog tijela skoro uništila
Mars. Upravo čitam neke knjige koje su u stvari zbirka do sada
sakupljenih podataka o Marsu i stvarno postoji dovoljno dokaza da je
Mars nekada bio planeta sa atmosferom veoma sličnoj zemljinoj, i to u
bliskoj prošlosti, možda prije nekih 20 000 ili čak 10 000 godina.

Ja
mislim da je bila jedna jaka veza između civilizacija na Marsu i
Zemlji, i kada je ta kataklizma razorila Mars, preživjeli Marsovci su
mogli vrlo lako postati ono što danas zovemo bijelom rasom koja je na
kraju pojavila kao samerska, egipatska ili neka druga kultura, jer
interesantno je da postoji očigledna veza njihovih simbola, božanstava i
legendi sa planetom Mars. Čini mi se da se ovdje krije nešto što bi
moglo da bude od velikog značaja. Interesantno je i ono što Arizona
Wilder govori u vezi svoje obuke i treninga u izvođenju tih rituala,
ona je vjerovatno bila kao i Cathy O'Brien nešto kao programirani
robot, u stvari, ona kaže da je čula iz par pouzdanih izvora da su
ljudska bijela i reptilska rasa u nekoj vrsti međusobnog rata vrlo,
vrlo dugo i to ne samo na ovoj planeti, kao i to da ti reptili žele da
kontrolišu ljudsku plavokosu genetsku liniju sa plavim očima zbog toga
što oni imaju nešto u krvi što je ovima potrebno da bi održavali svoju
trodimenzionalnu formu koja je slična ljudskoj. Da li je ovo tačno ili
ne ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali kad vidimo da ovi potpuno
međusobno nepovezani izvori ponavljaju stano jednu te istu stvar,
govoreći o učešću elite u tim ritualima, tj. da su mnogi od
najpoznatijih američkih političara, biznismena, bankara kao i britanska
kraljevska familija, jednostavno ovisni od toga tj. oni moraju redovno
da piju krv a posebno i adrenalin koji ulazi u ljudsku krv u momentu
samog čina žrtvovanja čovjeka.

I to je jedna stvar koja se
neprekidno ponavlja i stalno je vezana sa ovim porodicama, kad ih
pratimo kroz istoriju. Razgovarao sam i sa mnogim psiholozima koji su
radili sa ljudima koji su nekako preživili ove rituale tj. pokušavali
da ih povrate u normalan život nakon doživljenih trauma, i oni su mi
rekli kako su čuli od tih svojih pacijenata da su božanstva koja se
stalno pominju za vrijeme tih rituala ista ona koja su nekad davno
obožavali Babilonci kao i Feničani. Tako, po meni, Najveća Tajna je u
stvari to da se jedna vanzemaljska rasa ukrstila sa ljudskom kreirajući
na taj način jednu posebnu hibridnu lozu kroz koju oni mogu da djeluju
iz dimenzije koja je odmah do naše i da odatle kontrolišu ovu planetu
već možda i par stotina hiljada godina. Ta vrsta kontrole je skoro
perfektna jer dolazi iz druge dimenzije dok istovremeno većina
pripadnika ljudske rase nije ni svjesna postojanja drugih dimenzija. I
to zataškivanje saznanja o drugim dimenzijama, zataškivanje saznanja o
pravoj suštini života, prirodi frekvencija i vibracija, kao i vječnoj
prirodi same svijesti; to je i razlog zašto je ova organizacija tj.
Illuminati osnovala sve ove religije, naravno, da bi se ova saznanja
napravila nepristupačnim za ljude, da bi se zataškivala hiljadama
godina tako da oni mogu mirno da nas kontrolišu sa jednog nivoa
egzistencije koga velika većina nas uopšte nije svijesna. Može li se
uopšte ostvariti bolji način kontrole, nego što je ovaj ?

Martin : Dobro. Par pitanja mi je palo na pamet u vezi ovoga što si upravo rekao.

Ovo
možda i nije pitanje ali interesuje me koliko je sve ovo u stvari
vjerodostojno, tj. jesi li imao kakvih problema u vezi toga. Čini mi se
da ipak postoji neka božanska sila koja nadgleda ovu planetarnu
tranziciju. Šta bi mogli reći onim čitaocima koji su očajni zbog
beznadežnosti svoje pozicije u rukama ove elite.

Icke
: Dobro, ovo je malo teže pitanje, ali prvo ću odgovoriti na ovo u
vezi moje vjerodostojnosti. Da budemo načisto, apsolutno me nije briga
šta neko misli o meni i onome čime se ja bavim. Ono što ja istinski
želim je da otkrijem šta se u stvari događa, tako da se to može da
zaustavi, i istinski mislim da svako ima pravo da čuje sve informacije a
ne samo one koje ga navode na pogrešne zaključke. Ja sam sa
emocionalno ogradio od toga kako će ljudi ovo da prime, jer da nisam,
jednostavno bih poludio.

Ljudi imaju pravo da vjeruju u šta god
hoće da vjeruju, što uključuje i njihovo pravo da odbace sve ovo što
sam rekao. Sa tim se slažem, ali ono sa čim se ne slažem je
onemogućavanje komunikacije kao i zataškivanje informacija. Znači, to
kako će ljudi ovo da prihvate zavisi od njih samih, mogu da se slože sa
svim ovim što sam rekao, sa nekim dijelom toga ili jednostavno da sve
odbace. To je sve do njih samih. Meni je najbitnije im se makar omogući
pristup informacijama ove vrste.

Uostalom već sam prošao cijeli
svijet govoreći o ovome a i moja knjiga "Najveća Tajna" je već
doživila drugo izdanje, jer je interes ljudi izvan svih očekivanja. Ono
što začuđuje je i reakcija mnogih ljudi koji su me slušali na
raznoraznim tribinama po svijetu, većina se u prvom momentu zaprepasti
pa ukoliko se zadrže dovoljno dugo da čuju i fakte, onda malo po malo
cijela stvar im polako počinje da postaje logična. To je zbog toga što
ja nikada ne kažem : ja tvrdim ovako je il' onako je, ja prezentiram
informacije o onome šta se događa, šta se nekim ljudima dešava, pa onda
povezujem sve to kroz cijelu istoriju. Ovdje imamo jedan slučaj koji
traži odgovor, nešto se ipak događa. Ono što me razočarava je da i neki
od onih koji se bave istraživanjem kojekakvih konspiracija i stalno
pričaju o zataškivanju informacija istovremeno pokušavaju da zataškaju
ove informacije koje ja prezentiram, jer im se one sad ne sviđaju. To
je stvarno nevjerovatno, Rick, ljudi stalno govore o slobodi i stalno
ponavljaju : "Živjela Sloboda", a istovremeno ne razumiju šta je to.
Ako dovoljno dugo razgovaraš s njima, vidjećeš da oni u stvari ne žele
slobodu. Oni bi u stvari htjeli samo da zamijene jednu stvar koja im je
nametnuta, drugom koja će, naravno, takođe da bude nametnuta.

Vidiš,
kad gledamo npr. onaj Hrišćanski patriotski pokret, koji je meni inače
bio dosta simpatičan jer su oni pokušavali da objelodane jedan dio
cijele ove zavjere, ali znaš, ja u stvari ne vidim razliku između
kulture i misli nametnute od strane Iluminatija sa drugom namentnutom
kroz : Jedna nacija pod jednim bogom, jer prvo pitanje koje se nameće je
: o kom/čijem bogu razgovaramo ? Njihova je, naravno, hrišćanska
verzija boga. Tako ja smatram to veoma tužnim što se na toj strategiji
"Podijeli - pa vladaj" bazira cijela kontrola manjine nad većinom kroz
cjelokupnu ljudsku istoriju, a da to niko ne može da uvidi a kamoli
poduzme nešto. Što je najsmješnije, čak su se i oni koji proučavaju sve
ovo, međusobno podjelili. Najžešći napadi na mene nisu došli od strane
čitalaca, nego upravo onih koji sebe smatraju konspiratolozima. Znaš,
ako se mi družimo, mi ne moramo u svemu da se složimo, pa kakav bi to
dosadan svijet bio kad bi svi isto razmišljali. Mi smo
multidimenzionalna bića . Mi imamo jedan dio svjesti koji je u direktnoj
vezi sa našim fizičkim bićem u njegovoj trodimenzionalnoj formi, ali
mi istovremeno egzistiramo i u svim drugim dimenzijama. Mi smo sve što
jeste, sve što postoji, znaš, svako od nas je energetski dio te jedne
te iste svijesti, jedne cjeline.

U knjizi "...i istina će vas
osloboditi" već sam sugerisao da mi najvjerovatnije živimo u
frekvencijama kontrolisanom zatvoru i da nas nekako ta vibraciona mreža
nabačena na ovu našu planetu sprečava da se povežemo sa višim nivoima
našeg multidimenzionalnog "Ja". Sam centar kontrole, odnosne
manilupulacije čovječanstva, čini se da je smješten u 4-toj dimenziji, i
da oni odatle upravljaju. Naravno, ja ne kažem da su sva ta reptoidna
bića negativne prirode, ima dosta ljudi koje tvrde da su imali i
pozitivna iskustva sa nekima od tih individua, a inače ni ne volim na
sve da gledam u crno-bjeloj tehnici.

Ono u šta sam postao siguran
je da se taj dio 4-te dimenzije, ta tzv. "iluminati svijest" hrani
emocionanom energijom sa ovog našeg nivoa, pogotovo na frekvencijama
koje mi emitujemo kad smo u stanju straha i neizvjesnosti, osjećaja
krivice, osjećaja mržnje i agresivnosti. Odatle kad oni kreiraju
raznorazne događaje koji izazivaju takva stanja kod nas - oni nas
jednostavno pretvore u neku vrstu baterije. Kad god se bojimo nečega, mi
emitujemo specifičnu emocionanu energiju - kojom se oni hrane.

Postoji
takođe jedan institut u Americi (Institute of HeartMath) gdje su čak
izmjerili frekvencije raznih emocija i pokazali kako je frekvencija
straha vrlo niska i spora dok je npr. frekvencija koju emitujemo u
stanju ljubavnog zanosa mnogo brža i jača. Vrlo je bitno da ovo dobro
razumijemo, jer kad čovjek stalno živi u neprestanom strahu i stalno
emituje te vrste frekvencija, on ne može da dođe u kontakt sa svojim
višim oblikom svijesti, koji je po svojoj prirodi funkcioniše na drugoj,
višoj frekvenciji. To je isto kao što ne možemo na televizoru ili
radiju da gledamo ili slušamo dva programa u isto vrijeme, jer su oni na
različitim talasnim dužinama. U suštini, dok kod smo u ovoj našoj
fizičkoj formi uronjeni u realitet baziran na emocijama straha, dotle
smo vibracionalno isključeni i odvojeni od realnih potencijala koje bi
imali kad bi se uspjeli povezati sa onim drugim dijelom naše svjesti,
koji potiče sa mnogo višeg nivoa. I sad se postavlja pitanje, pa dobro
kako da izađemo odavde ? Gdje su "dobri momci" ? Gdje su oni koji će nam
pomoći ? Problem je da postoji vibracioni procjep između nas i njih.
Oni jednostavno, operišu na mnogo višim frekvencijama koje su rezultat
njihovog stanja svijesti i mi u stanju kakvom jesmo ne možemo da
uskladimo naše frekvencije sa njihovim, da bi mogli uopšte da ih
"čujemo". Jedini način da se uskladimo sa njima je da se oslobodimo
straha, time bi se oslobodili i ove naše trodimenzionalne iluzije.

Martin
: Ti često koristiš pojam "problem-reakcija-solucija". Možeš li da to
objasniš pošto ima dosta onih koji ne znaju o čemu se radi ?

Icke
: To je najsnažnija tehnika za manipulaciju narodnih masa koja se
koristi tokom nekoliko hiljada godina da bi se omogućio njihov plan
totalne centralizovane kontrole nad našim životima. Kosovo, Bosna i svi
ostali izmanipulisani konflikti, bombardovanje vladine zgrade u
Oklahoma City, mahnitanje ljudi s oružjem po cjelom svijetu, pucnjave
po školama, sve su to klasični rezultati toga. Kada hoće da pojačaju
kontrolu i uvedu mjere kojima se ljudska prava drastično smanjuju, oni
prvi kreiraju neki problem, onda sačekaju reakciju, pa na kraju
sprovedu ono što su zamislili kao "soluciju", odnosno rješenje tog
problema. Ako uzmemo npr. bombardovanje zgrade James P. Murah u
Oklahoma City, u samo 24 sata poslije tog događaja tzv.
Antiteroristički zakon je odobren od strane američkog kongresa, čime su
ljudska prava drastično reducirana. Kad malo dublje posmatramo ove
događaje za koje je krivica svaljena na one koji nisu imali nikakve
veze sa tim, prvo što postaje jasno je da su u stvari te probleme
kreirali oni koji su smislili i sproveli ove zakone.

Martin : Šta je to, u stvari, njihov konačni cilj ?

Icke :
Ja već odavno izučavam područje svijesti entiteta iz 4′te dimenzije, i
još uvijek pokušavam da saznam šta je njihov krajnji cilj. Čini se da
su oni nekako i sami sebe zarobili u tom realitetu gdje jesu, i da
odatle ne mogu nikako da naprave neki veći progres. Oni grčevito
pokušavaju da održe kontrolu kroz tu manipulaciju strahom i ko god se
koristi strahom da manipuliše druge, i sam je nekako zahvaćen tom
vrstom frekvencija i tako ne može da ostvari nikakav napredak. Njima je
jedino preostalo da održavaju taj status quo, i tako obezbjede svoju
egzistenciju sve dotle dok se mi ne počnemo da budimo, čega se oni
najviše boje.

Ako uzmemo npr. ove njihove "agente" u našoj 3-ćoj
dimenziji tj. grupu Iluminati, njih nema toliko puno ali su
nevjerovatno dobro organizovani i mahom sve drže pod kontrolom jer su
organizovali ovaj sistem na principu piramide. Tako su zaposjeli
pozicije na vrhu bankarske, političke, poslovne, medicinske itd...
piramide i odatle upravljaju ljudskim masama, koje naravno drže u
totalnom neznanju, tako da te mase ljudi sprovode njihove planove
stavljajući sami sebi omču oko vrata, a da toga nisu ni svjesne. Oni
jedino tako i mogu da upravljaju. Zato ja taj njihov princip "podjeli -
pa vladaj" od vitanog značaja, za njih. Mi smo postali nešto kao
stoka, koja samu sebe čuva i ne dozvoljava nikome da bude drugačiji, a
kamo li da napusti stado. Ko god izrazi drugačije mišljenje, ili se
drugačije ponaša, vrlo brzo bude izložen napadu drugih, koji ga počnu
ili ismijavati ili kažnjavati na bezbroj mogućih načina.Tako
su ovi što sjede na vrhu piramide uspjeli izmanipulisati mase da se
ove neprestano međusobno dijele, tuku, ratuju itd. Mislim da je njihov
trenutni cilj zavođenje Novog svjetskog poredka ondnosno totalne
kontrole kroz jednu centralizovanu vladu, jednu banku, jednu valutu,
jednu armiju, odnosno centralizaciju svega i svačega.

Ta
centralizacija vlasti je jedini način da ta manjina kontroliše veliku
masu ljudi. Pogledaj npr. Evropsku zajednicu gdje trenutno nekolicina
birokrata diktira zakone iz Brisela, kojima se mora povinovati cijela
zapadna Evropa. Zakoni evropske zajednice nadjačavaju nacionalne zakone.
Ako je neki nacionalni zakon neke od zemalja koje pripadaju zajednici u
konfliktu sa jednim od zakona evropske zajednice, onda se on mora
staviti van snage. Oni već imaju jednu valutu, jednu centralnu banku i
armiju. Njihov idući ključni korak je mikročipovanje ljudske populacije.
Oni su već odavno spremni i čekaju momenat kad budemo toliko
kondicionirani - tj. kad počnemo gledati na njih kao na jednu dobru
ideju.

Već odavno možemo da čujemo poruke tipa : "mikročipujte
djecu odmah po rođenju, da se izgubi svaka mogućnost zamjene u
porodilištu, ili da ih lako pronađete ukoliko ih neko otme, ili se
izgube"... "Zar nije dobro imati sve vaše medicinske detalje na
mikročipu, tako da ako vam se dogodi neka nesreća, doktori mogu da
pročitaju vašu zdravstvenu istoriju itd. itd..." Sve sam ovo već svuda
vidio kad sam putovao po svijetu, i ja na to gledam kao na dio procesa
našeg pripremanja za to, uostalom već odavno mikročipuju životinje. Od
jednog naučnika, koji je radio za CIA-u, saznao sam da ti mikročipovi
imaju mnogo više funkcija nego što nam se do sada govorilo. Navodno oni
će preko odašiljanja kojekakvih signala odnosno frekvencija moći i da
manipulišu preko njih čovjekovu svijest, emocije i ponašanje. Ideja je
da pretvore čovječanstvo u vrstu daljinski kontrolisanih robota. Mi smo
sada u situaciji gdje se sada samo čeka na momenat kada će ti čipovi
uz pomoć "problem-reakcija-solucija" biti nametnuti svakom ljudskom
biću na ovoj planeti.

Martin : Rekao si mi da si ipak primjetio kako se ljudi polako počinju da bude ?

Icke :
Čini se da postoji jedan vremenski ciklus i mi se sada približavamo
njegovom kraju, to je u stvari bolje rečeno - vibracioni ciklus, po
načinu njegovog djelovanja na ovu planetu i na nas, on ima osobinu -
duhovnog budilnika. Te vibracije počinju polako da bude ljude iz
dugogodišnjeg transa. Znajući za ovo, Iluminati su već odavno pripremili
novu zamku - to je tzv. "New Age movement", religija "novog doba" čime
pokušavaju one koji su počeli duhovno da se bude opet odvedu na sljepi
kolosjek. "Koncetriši se samo na pozitivne stvari, ukoliko vidiš nešto
negativno - to ti sam, u stvari,- projiciraš, obavij se plaštom
svjetlost i ljubavi itd..." - da ovca ne bi primjetila kad dođe vrijeme
za deranje njene kože. Postoje dva načina da riješimo ovaj problem, mi
možemo naći soluciju za ovo, ali po meni najbolji način za rješavanje
nekog problema je da se odstrani njegov uzrok. Uzrok svega ovoga je to
što smo se mi kao ljudska bića jednostavno, odrekli svoje moći.

Mi
već odavno ne razmišljamo svojom glavom, sami za sebe, nego samo
pratimo onoga ispred nas, bez ikakvog pitanja. I još insistiramo da i
svi drugi rade isto tako. Znači jednom kad se postave određene norme,
bilo pametne ili besmislene, moralne ili nemoralne, moguće ili nemoguće,
onaj koji ih je postavio, u stvari, upravlja svijetom, dok ostali samo
prate. To se dešava zato što se većina ljudskih bića odrekla svoje
lične sposobnost razmišljanja i individualnosti - i živi svoj život u
skladu sa diktiranim normama bez ikakve želje i nastojanja da podvrgnu
te norme vlastitoj analizi, i tako ih dovedu u pitanje. I to je u redu,
to je takođe i lični čovjekov izbor, i ja to ne mogu da dovodim u
pitanje. Međutim, problem je što ljudi koji podpadnu pod uticaj tih
normi očekuju i od svih ostalih da im se podvrgnu.

To je sada
već stado stoke, koje čuva samo sebe dok ne dođe vrijeme za klanje,
gdje čobanu ne trebaju ni psi čuvari niti mora da troši pare - na
ogradu. Tako su oni koji su nam postavili norme uspjeli da naprave od
nas ne samo ovce nego i pse za čuvanje ovaca, ne samo da su od nas
napravili zatvorenike nego nas koriste i kao čuvare zatvora u kome se
nalazimo. I samo na jedan takav način bilo je moguće da ta jedna mala
grupa entiteta kontroliše ovaj svijet tokom hiljada godina, sve do ovog
momenta. Po mom mišljenju samo tri stvari bi mogle dramatično da
promjene ovo stanje : Prvo : kao individualna ljudska bića prvo se
moramo osloboditi straha od toga - šta će drugi ljudi da misle o nama,
jer ovdje se radi o zatvoru u kome većina ljudskih bića danas živi.

Dok
god se bojimo šta će drugi misliti o nama - mi ne živimo naš lični
život u svom istinskom elementu, baziran na istini, mi živimo nečiju
tuđu verziju našeg života u skladu sa onim što oni očekuju od nas, kako
mi treba da se ponašamo. Tako lažemo sami sebe - a i ostale.
Osloboditi se te vrste straha prvi je korak za izlazak iz stada. Drugo :
Moramo dozvoliti i drugima da ispolje svoju posebnu individualnost čak
i ako se ona razlikuje od naše. To što drugi ne razmišljaju kao mi
nije ništa loše. Kad prihvatimo druge onakvima kakvi jesu - tada
prestajemo biti psi čuvari ostatka stada.

Treće : Održavanje
ravnoteže tj. nepokušavanje nametanja svojih pogleda i stavova drugima,
što bi značilo - i poštovanje slobodne volje drugih. Kad ne težimo
tome da namećemo svoju volju drugima, naše stanje svijesti se mijenja,
postižemo veću vibraciju i onda dolazimo u poziciju kada je moguće da
se povežemo sa drugim, odnosno, ostalim fragmentima našeg
multidimenzionalnog bića, koje je se manifestuje na jednom drugom, višem
nivou svijesti a istovremeno je oduvijek bio dio nas samih, samo što
mi toga već veoma dugo - nismo svjesni.


sto vi mislite o tome? da li tu ima istine?
postoji jos nekoliko kniga vezanih za apokalipsu i slicne stvari koje je potkrijepljivao raznim dokazima.
meni je teorija jako zanimljiva, bas na onaj nacin da se zapitas da li takvo nesto je mozda istina? ko ce znat.. ako nekoga zanima citanje njegovih knjiga neka javi, pa ja to potrazim
btw. nisam znala gdje bih ovu temu svrstala, pa ako joj tu nije mjesto slobodno prebacite gdje mislite da bi trebala ic


avatar
Tea


Age Age : 27
Broj postova Broj postova : 3440
Mirror novac Mirror novac : 2248
Primljeno likeova Primljeno likeova : 6
Join date Join date : 2011-08-04

Back to top Go down

Re: Da li su njihovi vanzemaljci medju nama (David Icke)

Post by Decode on Tue 4 Dec - 19:57:57

Ovo sam nekako preskočila. Budem ovih dana pročitala, pa ću reći svoje mišljenje!
avatar
Decode


Grad Grad : Zagreb
Age Age : 44
Broj postova Broj postova : 11703
Mirror novac Mirror novac : 9973
Primljeno likeova Primljeno likeova : 11
Join date Join date : 2011-07-16

http://mirror.forumcroatian.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum